top of page
SDVacademy.jpeg

Show de Vida Academy

Vårt formål er å skape en inkluderende møteplass for barn og unge gjennom dans, akrobatikk og rytmelære, med fokus på kreativ utfoldelse, mestring, glede og tilhørighet.

 

Vi ønsker å sikre at alle, uavhengig av deres bakgrunn eller økonomisk situasjon, skal ha mulighet til å delta i dans og fysisk aktivitet.

 

Gjennom vårt dansetilbud ønsker vi å fremme kulturelt mangfold og skape et variert repertoar som speiler dagens samfunn bredt.

 

Vi ser på dans og fysisk aktivitet som viktige ressurser for å forbedre mental helse, og ønsker å bruke dette som et effektivt verktøy i den sammenhengen.

Gjennom våre kurs tilbyr vi et mangfold av dansestiler, inkludert afro beat, latin jazz, akrobatikk og musikklære, ledet av profesjonelle instruktører fra Show de Vida-kompaniet. Disse utøverne er dyktige innen dans, rytme, koordinasjon og kroppsbeherskelse, og deler sitt engasjement for dans og scenekunst gjennom undervisning.

 

Vårt mål er å gi unge en unik og gledesfylt opplevelse gjennom utforskning av ulike dansestiler, kulturer og kreative prosesser.

 

Vår virksomhet er for tiden basert i Oslo.

GRATIS DANSEKURS FOR BARN OG UNGE

Vil du melde deg på?

SDVacademy logo.jpeg
SDVacademy logo.jpeg

Åpent for alle, både med og uten erfaring!

Minst 3 års erfaring og 13 års aldersgrense!

SDVacad.jpeg

VÅR VISJON

Vår visjon er å etablere et bærekraftig lavterskeltilbud og forebyggende tiltak gjennom dans og fysisk aktivitet for barn og unge i Norge. Vi vil redusere utenforskap ved å styrke barns mentale helse og selvtillit, samt fremme inkludering og integrering.

 

Show de Vida Academy er en fri og åpen arena, ledet av erfarne instruktører, hvor alle kan uttrykke seg både fysisk og kreativt.

 

Kom som du er!

VI TRENGER ALLTID FLERE MEDLEMMER! 

A Walk in the Park

Show de Vida Academy har inngått et storslått samarbeid med JCP, som arrangerer "A Walk in the Park". Dette er et lavterskel tilbud for barnefamilier i hele Norge, som er helt gratis! 
Du finner oss på stands i parker rundt i landet, og kanskje også på scenen? Vi håper å se deg der! 

For mer informasjon, sjekk ut: www.walkinthepark.no

bottom of page